Veiciniet kakao audzētāju kapacitāti īstenot ilgtspējīgu un diversificētu lauksaimniecību

Šokolādes kompāniju pienākums ir sekmēt līdzsvarotas ekoloģiskās un klimata sistēmas uzturēšanu, kā arī labu augsnes un ūdens kvalitāti, atbalstot ilgtspējīgu kakao ražošanu. Tām jāpalīdz paaugstināt audzētāju kapacitāti diversificēt lauksaimniecības darbību, jo tam ir izšķirīga nozīme mazo audzētāju dzīves apstākļu uzlabošanā. Dažādu kultūru audzēšana un pārdošana stabilizēs audzētāju un viņu darbinieku ienākumus, samazinot atkarību no kakao biznesa, kurš tikpat kā nenes peļņu. Turklāt lauksaimniecības diversifikācija aizsargās no krīzēm, kuras rada slikta raža laika apstākļu dēļ, samazinās kraso cenu svārstību negatīvo ietekmi un uzlabos pārtikas drošību. Tāpēc šokolādes kompānijām jānodrošina audzētājiem regulāras apmācības par klimatam un dabas resursiem draudzīgu lauksaimniecības praksi un diversifikācijas metodēm.