Ilgtnespējīga lauksaimniecība

Ilgtnespējīga lauksaimniecība

Zemo ienākumu dēļ lauksaimnieki nevar investēt saimniecībā vai stādīt jaunus kokus savās plantācijās. Vai arī tā vietā, lai nomainītu vecos un slimību skartos kakao kokus, viņi bieži vien izmanto jaunu zemi kakao audzēšanai – un tas notiek uz ilgtspējīgas, ekoloģiskas un dažādotas lauksaimniecības rēķina. Piekoptā intensīvās laiksaimniecības prakse noplicina augsni, un lauksaimnieki ir spiesti izmantot arvien vairāk zemes kakao audzēšanai, dažreiz pat izcērtot lietus mežus. Tas ietekmē apkārtējo vidi, kā arī lauksaimnieku ienākumus. Katru gadu tiek zaudēts līdz pat 40% ražas neatbilstošas kopšanas dēļ.
Kakao audzēšanā iesaka izmantot pesticīdus un ķīmisko mēslojumu, bet zināšanu trūkums par to lietošanu rada pārmērīgu vai nepareizu izmantošanu.  Šāda prakse pasliktina vietējo ūdens resursu kvalitāti un rada augsnes saindēšanu.
Turklāt lietus mežu izciršana, lai palielinātu kakao ražošanu, rada draudus vispasaules bioloģiskajai daudzveidībai.
Apkopojot visu iepriekšminēto ⎯ pašreizējā kakao audzēšanas prakse nevis palielina lauksaimnieku ienākumus, bet samazina ražu un kaitē apkārtējai videi. Tādēļ šāda prakse nav ilgtspējīga.
Turklāt kakao audzētāju ieņēmumi bieži vien ir atkarīgi tikai no kakao audzēšanas, nevis vairāku veidu kultūrām, kas pastiprina viņu atkarību no kakao cenām un rada ekoloģiskus draudus, kaitējot bioloģiskajai daudzveidībai.
Kakao audzētājiem nav pietiekamas apmācības un konsultāciju par ilgtspējīgu lauksaimniecību, lai uzlabotu produktivitāti, paaugstinātu viņu kakao pupiņu kvalitāti un īstenotu dažādotu lauksaimniecību, kas nekaitē apkārtējai videi.