Ievērojiet cilvēktiesības un darba tiesības visos kakao piegādes ķēdes posmos un neatbalstiet bērnu darba izmantošanu

Šokolādes kompānijām jānodrošina cilvēktiesību ievērošana un pienācīgi darba apstākļi, pilnībā respektējot un ieviešot starptautiski atzītus principus, kurus nosaka Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija un Starptautiskā Darba organizācija. Kotdivuārā un Ganā vien gandrīz 2 miljoni bērnu strādā kakao plantācijās, simtiem tūkstoši no viņiem strādā tādos apstākļos, kuri saskaņā ar starptautiskajiem standartiem nav atļauti. Šo kakao audzēšanā pastāvošo nozīmīgo pārkāpumu dēļ uzņēmumiem īpaši jāiestājas pret bērnu darbaspēka izmantošanu saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas 182. un 138. konvenciju.