Kas mēs esam

Mēs esam četru pilsonisko organizāciju koalīcija Austrijā  - Südwind, Igaunijā - Mondo, Čehijā - Ecumenical Academy Prague un Vācijā - INKOTA, kura iniciēja un vada kampaņu Par godīgu šokolādi!

Kampaņā piedalās arī citas dalīborganizācijas šajās valstīs, kā arī vēl 12 citās valstīs, un kopumā mūsu ziņa izplatās 16 Eiropas valstīs: Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Slovēnijā. Kampaņu koordinē INKOTA.

INKOTA-netzwerk (Vācija)

Mums pietiek – vairs nevēlamies, lai pasaule ciestu badu. Tāpēc INKOTA jau vairāk kā 40 gadus nodarbojas ar izglītošanu par attīstības jautājumiem un rīko kampaņas par globālo taisnīgumu. Mūsu mērķis ir novērst badu, nabadzību un panākt, lai globalizācija darbojas visu labā! INKOTA ir bezpeļņas organizācija, kas darbojas, lai pasaule kļūtu taisnīgāka un cilvēku vajadzībām tajā būtu lielāka nozīme nekā korporāciju ieņēmumiem.


Südwind-Agentur (Austrija)
Südwind jau vairāk kā 30 gadus darbojas attīstības jautājumu jomā, informējot, izglītojot un rīkojot kampaņas. Tā iestājas par godīgo tirdzniecību, taisnīgu darbu un ilgtspējīgu patēriņu.


Mondo (Igaunija)
Mondo ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2007. gadā. Tās darbības mērķis ir vadīt un darboties kā starpniekorganizācijai dažādos projektos, kas saistīti ar attīstības sadarbību un globālo izglītošanu, informējot plašu sabiedrību par humāno palīdzību un attīstības sadarbību.

Prāgas Ekumēniskā akadēmija (Čehija)
Prāgas Ekumēniskā akadēmija jau 18 gadus darbojas, izglītojot sabiedrību un organizējot kampaņas. 2003. gadā tā sāka popularizēt godīgo tirdzniecību.

 

Sazinieties ar mums:

Kampaņa Par Godīgu šokolādi!

Inkota-netzwerk
Chrysanthemenstraße 1-3
10407 Berlin
Germany
Tel: +49 (0)30 420 8202-0
Fax: +49 (0)30 420 8202-10
makechocolatefair@inkota.de
www.inkota.de

Reģionālie kontakti:

Austrija
Südwind-Agentur

makechocolatefair@suedwind.at
www.suedwind-agentur.at
 

Čehija
Ecumenical Academy Prague (EAP)

marketavink@ekumakad.cz, veronika.bacova@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
 

Igaunija

MTÜ Mondo

makechocolatefair@mondo.org.ee
www.mondo.org.ee