Ievērojiet augstāk minētās prasības, pieņemot neatkarīgu sertifikācijas un uzraudzīšanas sistēmu

Šokolādes kompānijām jāizmanto neatkarīga produktu sertifikācijas sistēma, kuru papildina ārēja uzraudzības sistēma, kas garantētu atbilstību sociālajiem un ekoloģiskajiem standartiem un nodrošinātu pilnīgu caurskatāmību visā piegādes ķēdē. Tā kā šobrīd no visiem šokolādes produktiem tikai neliela daļa tiek neatkarīgi sertificēti, uzņēmumiem ievērojami jāpalielina sertificēta kakao izmantošana un jānosprauž ilgtermiņa mērķis - visus produktus ražot saskaņā ar šiem standartiem.